İK Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız;
Rekor Kauçuk ‘un insan kaynakları politikasının temel amacı; Bayi / müşteri odaklı yaklaşımımız ile kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumda devamlılığını sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, çalışanlarımızın atamaları ile kariyer planlamalarını yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz. 

Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanında olacağız.