Sıcak Kaplama Yardımcı Malzemeler


Rekor Kauçuk'un üretmekte olduğu Sıcak Kaplama Yardımcı Malzemelerinin isimleri ve ebatları aşağıda listelenmiştir.

REKOR YANLIK
YANLIK  
Ağırlık : 17 Kg
ÖZEL YANLIK
REKOR KUŞİNGAM
KUSINGAM 1 mm.  
Ağırlık : 10 Kg
KUSINGAM 1,2
Ağırlık : 10 Kg
KUSINGAM-0,75      
Ağırlık : 10 Kg
KUSINGAM-0,50       
Ağırlık : 10 Kg
KUSINGAM-0,75 H.P 
Ağırlık : 10 Kg
IHRACAT KUSINGAM 
Ağırlık : 10 Kg
TREDGAM                  
REKOR SOLÜSYON KUŞİNGAM
SOLÜSYON     
Ağırlık : 22 kg (Teneke Varil)
REKOR SEMENT
SEMENT SICAK 
Ağırlık : 22 kg (Teneke Varil)
REKOR SICAK FİTİL KUŞİNGAM
SICAK FİTİL    
Ağırlık : 5-6 Kg
REKOR ŞERİT KUŞİNGAM
BANT-10cm.  
Ağırlık : 25Kg
BANT-4cm.    
Ağırlık : 20 Kg
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı / Maden
Kış
Treyler
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Uluslararası
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Kış
Treyler
Bölgesel
Yol İçi - Yol Dışı
Yol Dışı
Target OTR