Yasal Sorumluluklarımız

Mali ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru, tam ve anlaşılabilir olmasını sağlamak ana prensibimiz olup, ürünlerimizi üretirken ve satarken yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelik ve tüzükleri, uluslararası standartlar ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütürüz.

Tüm bu faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, idari oluşumlara, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.