Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Rekor Kauçuk A.Ş.’de tüm çalışanlar özgür iradeleri ile çalışmaktadır. Tüm çalışanlarımıza etik kuralları doğrultusunda eşit davranır ve kendilerinin bireysel hak ve özgürlüklerine saygı gösteririz.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

REKOR KAUÇUK A.Ş. çocuk ve genç işçi çalıştırılması hususunda T.C. Kanunlarına göre hareket eder. Hiçbir şekilde çocuk ve genç işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve desteklemez.

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır; ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.