Çevre Politikası

Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için çevreye saygımız çerçevesinde teknik kauçuk hamuru üretim ve destek süreçlerimizi aşağıdaki prensipler doğrultusunda yönetmeyi temel politikamız olarak benimsemekteyiz. Ayrıca bu politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

» Tüm tesislerimizde çevre yönetim sistemini kurmak, belgelendirmek ve geliştirmek,

» Doğal kaynakları ve buharı etkin kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak ve çevreyi korumak için araştırmalar yapmak, yayınlar takip etmek,

» Tüm proses ve süreçlerimizde; insan sağlığına ve çevreye zararlı malzeme kullanımını azaltmak, zararlarını kontrol altına alarak iyileştirmek ve mümkün olduğunca zararsız malzeme alternatiflerini araştırarak kullanmak,

» Toprağa, suya ve havaya bırakılan atık miktarını sürekli azaltmak, geri dönüşümlerini sağlamak için projeler geliştirmek,

» Çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ile diğer gereklere uymak,

» Yapılan çalışmalar hakkında çalışanları, yan sanayileri ve diğer paydaşları düzenli olarak bilgilendirmek,

» Çalışanlarımızı, yan sanayilerimizi, taşeronlarımızı ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimleri bu doğrultuda bilinçlendirmek.