Rekor Kauçuk Bilgi Güvenlik Politikası

REKOR KAUÇUK  ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirilik bağlamında yönetmek amacıyla;
 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin ve verimli kılmak,  sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslar arası yasal şartlara ve  sözleşmelere uymak,
 
Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek, kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulamak,
 
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirmek,
 
Yukarıda geçen, faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Otomotiv  sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak.


Selahattin ALGAN
Genel Müdür